Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Fakturor och högkostnadskort

Kassa- och patientadministrationen på Danderyds sjukhus hjälper dig med fakturor och högkostnadskort.

Till oss kan du vända dig när du till exempel vill betala en faktura, har frågor om patientavgifter eller behöver komplettera ditt högkostnadskort.

Telefon: 08-123 568 88
Telefontider: Mån–fre 09.00–11.00.

Vi finns i hus 50, plan 4. Se karta, administrationshuset

E-post: patientadministration@ds.se