Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus? Med din hjälp kan vi bli bättre! Kontakta den aktuella avdelningen eller mottagningen direkt eller ta hjälp av vår patientvägledare.

Foto: DS fotoavdelning

Hur framför jag mina synpunkter?

Har du synpunkter eller förslag på förbättringar på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus, ska du i första hand vända dig direkt till den avdelning eller mottagning du vårdats av. Du kan ringa eller skicka brev. Du kan även vända dig direkt till verksamhetsområdets chef (via växeln).

Om du av någon anledning ej kommer i kontakt med rätt person på den aktuella avdelningen eller mottagningen kan du istället vända dig till vår patientvägledare.

Patientvägledare

Patientvägledaren är en neutral person som du kan kontakta angående dina synpunkter.

Gäller synpunkten vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till. Geriatrisk och psykiatrisk vård på Danderyds sjukhus bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Du kontaktar vår patientvägledare via e-tjänster 1177, telefon eller brev.

Kontaktuppgifter, patientvägledare:
Telefon: 08-123 562 55
Logga in på 1177.se
Adress: Danderyds sjukhus, Patientvägledare, 182 88 Stockholm
Besöksadress: Hus 50, plan 8

Patientnämnden i Stockholms läns landsting

Om du anser att dina synpunkter inte har hanterats rätt av Danderyds sjukhus eller att du av annan anledning vill gå vidare med det, vänder du dig till Patientnämndens förvaltning. Det är en opartisk instans som är fristående från sjukvården. Dem kan du även kontakta om du är osäker på hur viktigt ditt klagomål är. Tel. 08-690 67 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på Patientförsäkringen LÖF, tel. 08-551 010 00.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Anser du att du fått fel diagnos, vård eller behandling av sjukhuset anmäler du detta till IVO. Tel. 010-788 50 00.

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården samt tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
1177.se, tel. 1177.

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen, tel. 08-462 37 00.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Hit kan du vända dig om du har frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, tel. 08-123 132 00.