Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Synpunkter på vården

Har du synpunkter eller klagomål på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus? Kontakta den aktuella avdelningen eller mottagningen direkt eller ta hjälp av vår patientvägledare.

Foto: DS fotoavdelning

Hur framför jag synpunkter eller klagomål?

Har du synpunkter eller klagomål på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus, ska du i första hand vända dig direkt till den avdelning eller mottagning du vårdats av. Du kan ringa eller skicka brev. Du kan även vända dig direkt till verksamhetsområdets chef (via växeln).

Om du av någon anledning ej kommer i kontakt med rätt person på den aktuella avdelningen eller mottagningen kan du istället vända dig till vår patientvägledare.

Patientvägledare

Patientvägledaren hjälper dig som har synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus.

Gäller synpunkten eller klagomålet vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till. Geriatrik, lättakuten och psykiatrisk vård på Danderyds sjukhus bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Du kontaktar vår patientvägledare via e-post, telefon eller brev.

Kontaktuppgifter, patientvägledare:
Telefon: 08-123 562 55
E-post: patientvagledare@ds.se
Adress: Danderyds sjukhus, Patientvägledare, 182 88 Stockholm
Besöksadress: Hus 50, plan 8

Patientnämnden i Stockholms läns landsting

Om du anser att ditt klagomål inte har hanterats rätt av Danderyds sjukhus eller att du av annan anledning vill gå vidare med det, vänder du dig till Patientnämndens förvaltning. Det är en opartisk instans som är fristående från sjukvården. Dem kan du även kontakta om du är osäker på hur viktigt ditt klagomål är.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar-eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik eller annan vård som landstinget ansvarar för.

Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på Patientförsäkringen LÖF, tel. 08- 551 010 00.

Blankett: Skadeanmälan – LÖF

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Anser du att du fått fel diagnos, vård eller behandling av sjukhuset anmäler du detta till IVO