Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus? Med din hjälp kan vi bli bättre!

Foto: DS fotoavdelning

Hur framför jag mina synpunkter?                                                                                  Har du synpunkter eller förslag på förbättringar gällande den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus? I första hand vänder du dig direkt till den avdelning eller mottagning du vårdats vid. Du kan ringa eller skicka brev, din skrivelse skickar du till följande adress:

Danderyds Sjukhus                                                                                               Verksamhetschef                                                                                                                        (Ange klinik)                                                                                                                         182 88 Stockholm

Du kan även vända dig direkt till verksamhetsområdets chef via växeln.

Vid brådskande ärenden så ska direktkontakt tas med berörd verksamhet. Vid akuta sjukdomsfall så hänvisar vi till 112 eller 1177 vårdguiden.

När du har skickat din skrivelse till Danderyds Sjukhus så kommer den berörda kliniken att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas hem till dig per post. I normalfallet skickas ett svar inom ca 1 månad. Vänligen uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse. 

Det går även bra att inkomma med anonyma synpunkter, dina synpunkter kommer då verksamheten till kännedom.

Patientvägledare                                                                                                   Patientvägledaren är en neutral person som du kan kontakta angående dina synpunkter.

Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.se (via länk nedan). Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:
Logga in på 1177.se
Adress:                                                                                                                                                        Danderyds Sjukhus                                                                                             Patientvägledare                                                                                                                    182 88 Stockholm
Telefon: 08-123 562 55

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.

Fullmakt                                                                                                                             Om du behöver anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. En sådan fullmakt kan skickas till Danderyds Sjukhus tillsammans med skrivelsen, för blankett klicka här.

Förlorade tillhörigheter                                                                                                     Om du förlorat tillhörigheter på Danderyds Sjukhus ska kontakt tas med ansvarig chefssjuksköterska på avdelningen eller mottagningen för vidare hantering.

Fakturafrågor                                                                                                                    Har du frågor kring fakturor så kontaktar du patientadministrationen, för vidare information klicka här.

Patientnämnden i Stockholms läns landsting                                                                   Du kan även vända dig per telefon eller skriftligen till Patientnämndens förvaltning som är en opartisk fristående instans inom Stockholms läns landsting. Patientnämnden kommer då att samordna ditt ärende med Danderyds sjukhus. Telefon: 08-690 67 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)                                                         Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på LÖF, telefon: 08-551 010 00.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)                                                                    Anser du att du fått fel diagnos, vård eller behandling av sjukhuset kan du vända dig till IVO för rådgivning och handläggning. Telefon: 010-788 50 00.

1177 Vårdguiden                                                                                                             Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården samt tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs. 1177.se, telefon: 1177.

Läkemedelsförsäkringen                                                                                                   Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen, telefon: 08-462 37 00.

Vårdgaranti                                                                                                                  Vårdgarantin är till för att du som bor i Stockholms län inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård och innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda besök och behandling inom en viss tid, klicka här för mer information. Telefon: 08-123 134 00.