Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2013-0673

2013-07-08

Äldre man ådrar sig höftfraktur när han snubblar på dragkrok till tvättvagn

En 89-årig vital man vårdades på Hjärtkliniken vid Danderyd sjukhus på grund av hjärtinfarkt. Då mannen promenerade i korridoren på vårdavdelningen ramlade han över en utfälld dragkrok från en tvättvagn som han inte hade noterat, och ådrog sig en höftfraktur som sedan opererades. Efter rehabilitering på geriatrisk klinik kunde mannen skrivas ut till hemmet.

Sjukhusets analys av händelsen visade på att det har funnits brister i upphängningsanordningar för dragkrokar i tvättvagnar, varför man omedelbart åtgärdade de defekta tvättvagnarna. En utredning har startat på att byta ut det nuvarande systemet med tvättvagnar och i stället investera i vagnar som fungerar som ambulerande skåp för att minska risken för liknande händelser framöver.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-04-14

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser och utrett ärendet i nödvändig omfattning. IVO bedömer att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet och för att hindra att liknande händelser inträffar på nytt i verksamheten.

Läs beslutet här