Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-770

2012-07-25

Äldre man avliden efter tjocktarmsoperation

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse från april 2012. Då avled en 87-årig man på grund av propp i lungorna i sitt hem drygt en vecka efter en operation av tjocktarmscancer.

Mannen stod på det blodförtunnande medlet Waran på grund av förmaksflimmer. Operationen som mannen genomgick på Danderyds sjukhus var en så kallad titthålsoperation för att ta bort en tumör på tjocktarmen. Operationen är okomplicerad och patienten får gå hem efter fem dagar med recept för att fortsätta ta sprutor med blodförtunnande medicin för att undvika blodproppar. Sjuksköterskan på avdelningen kontaktar även mannens distriktssköterska, för att han ska få hjälp med detta. Drygt en vecka efter operationen hittas mannen död i hemmet. Dödsorsaken visar sig vara blodproppar.

Sjukhusets utredning visar att det finns oklarheter om patienten har tagit sina sprutor med blodförtunnande medicin eller inte. Efter händelsen har sjukhuset skapat rutiner för att säkerställa att äldre patienter som genomgår stora operationer kontrolleras extra efter hemgång. Dessutom har sjukhuset förbättrat rutinerna när det gäller kontakt med husläkare och distriktssköterskor för att på ett bättre sätt ta om hand äldre patienter som har opererats.


Socialstyrelsens beslut

2013-02-13 kom Socialstyrelsens beslut.

Sammanfattningsvis bedömer Socialstyrelsen att, trots angivna brister i den interna utredningen, har väsentliga orsaker till händelsen identifierats och de åtgärder som redan har genomförts ger förutsättningar för hög patientsäkerhet.

Läs mer i Socialstyrelsens utlåtande