Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0633

2014-07-07

Fall i samband med röntgenundersökning orsakade ansiktsskador

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört allvarlig vårdskada på en kvinna som har fallit från ett röntgenbord i samband med en undersökning. Händelsen inträffade på efternatten.

En äldre kvinna skulle röntga höft och ben på grund av misstanke om skelettskador. Kvinnan hade fått starka smärtstillande preparat och sov under undersökningen. I samband med att den ena röntgensköterskan lämnade rummet för att ringa efter nästa patient och den kvarvarande röntgensköterskan vände ryggen åt patienten, för att flytta röntgenapparaten, föll patienten och ådrog sig ansiktsskador. Detta ledde till att patienten fick genomgå flera behandlingar samt fick förlängd vårdtid.

Sjukhusets utredning visar att det är mycket ovanligt att patienter faller från undersökningsbord på röntgenavdelningen. Framöver ska man försöka, när det är möjligt, att undvika röntgenundersökningar nattetid då det är färre personal i tjänst. Därigenom hoppas man minska risken för att liknande händelser upprepas.