Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2015-1572

2016-05-26

Fördröjd diagnos av utomkvedshavandeskap

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en fördröjd diagnos av ett utomkvedshavandeskap medförde en stor blödning i bukhålan.

Den drabbade kvinnan hade under året behandlats med så kallad skrapning för två missfall samt opererats hos en annan vårdgivare för en sammanväxning i livmodern och fått en spiral insatt. Hon sökte sin privata vårdgivare en vecka efter operationen på grund av smärtor och skickades med ambulans till Danderyds sjukhus då man misstänkte att en cysta på äggstocken hade brustit.

Kvinnan blev inlagd på vårdavdelning och försämrades efter ett par timmars observation. Då beslutades om en akut titthålsoperation och man avlägsnar ett blödande utomkvedshavandeskap. Sammanlagt förlorar kvinnan 4 liter blod och vårdades ett dygn på Intensivvårdsavdelningen.

Kvinnan har återhämtat sig väl fysiskt efter händelsen.

Sjukhusets utredning visar att man på akutmottagningen inte följde rutinen att ta ett graviditetstest på kvinnan då hon sökte med akut buksmärta. Åtgärden fördröjdes då misstanken om att hon skulle vara gravid var låg eftersom patienten samma dag behandlats på en annan Kvinnoklinik under en annan diagnos. Man misstänkte därför inte ett utomkvedshavandeskap.

För att minska risken för att en liknande händelse sker, ser man över sina dokumentationsrutiner och förtydligar vikten av följsamhet till rutinen att kontrollera ett graviditetstest vid ankomst till akutmottagningen.

Läs hela IVO beslutet här