Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-1280

2013-03-13

Fraktur på bägge höfterna när kvinna föll

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som inträffade på akutmottagningen i maj 2012 då en 85-årig kvinna föll i samband med toalettbesök och bröt bägge höfterna.

Kvinnan, som sökte på grund av urinvägsbesvär, hade behov av att gå på toaletten tio minuter efter ankomsten till akutmottagningen. Hon var vid ankomsten gående med rollator och vanligtvis krävde hon inte någon extrahjälp i samband med toalettbesök. Olyckligtvis faller hon och bryter bägge höfterna vilket leder till operation och en väsentligt förlängd vårdtid.

Efter den inträffade händelsen är flera av akutmottagningens toaletter under ombyggnad, då inte alla är handikappsanpassade men ska bli det.

För att förhindra att fall inträffar införde akutmottagningen i början av 2012 en ny rutin som innebär att en fallriskbedömning görs vid den första medicinska bedömningen av patienten, s k triage. Detta hade dock inte inneburit någon skillnad för denna kvinna, då hon klarade sig själv hemma. Det är svårt att förebygga fall för den grupp av patienter som klarar sig själv hemma. Dock har händelsen lyfts både på akutmottagningen och på en sjukhusövergripande nivå.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2013-10-14

IVO bedömer att vårdgivaren utrett händelsen i nödvändig omfattning.

Läs beslutet här