Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-717

2012-07-17

Kvinna fick höftfraktur på akutmottagningen

Danderyds sjukhus anmäler en allvarlig händelse enligt Lex Maria där en äldre kvinna med känd hjärntumör och falltendens fallit samband med ett besök på akutmottagningen. Sjukhuset har vidtagit åtgärder för att förbättra säkerheten för patienter med hög fallrisk.

En 85-årig kvinna med känd hjärntumör, som inte har behandlats på grund av sina underliggande sjukdomar, skickas in till akutmottagningen eftersom hon har ramlat flera gånger på sitt boende. En utredning på akutmottagningen visar att kvinnan har blivit sämre på grund av sin hjärntumör. Det gör att hon har lättare för att falla.

I väntan på att återvända hem faller kvinnan på akutmottagningen och får en höftleds- och bäckenfraktur. Hon genomgår en höftfrakturoperation och vårdas därefter på Danderyds sjukhus i nio dygn. Efter en tids rehabilitering kan hon återvända till sitt boende.

Sjukhuset har utrett ärendet och föreslagit förbättrade rutiner för att ta hand om patienter med stor fallrisk, till exempel en märkning med "hög fallrisk" i både journalen och på patientens brits. På så sätt hoppas sjukhuset undvika att fler patienter råkar ut för samma sak.