Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria 2014-1079

2015-02-05

Felbedömning ledde till omoperation

Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse som inträffade efter operation av akut blindtarmsinflammation hos en tidigt gravid kvinna.

Kvinnan sökte på grund av buksmärtor och ultraljudsundersökningen visade på blindtarmsinflammation. Kirurgen, som tillfälligt tjänstgjorde vid kliniken inom ramen för sin specialistutbildning vid ett annat sjukhus, konstaterade vid operationen att det skulle vara svårt att ta bort hela det inflammerade området, och kontaktade därför bakjouren per telefon.

Bakjouren rekommenderade att lägga in en dränerande slang samt avsluta operationen och sätta in antibiotika. Då patienten efter två dagars antibiotikabehandling inte mådde bättre valde man att operera patienten en andra gång. Då kunde den inflammerade blindtarmen avlägsnas helt och hållet. Vid eftergranskning av förloppet har man konstaterat att blindtarmen sannolikt hade kunnat avlägsnas redan vid den första operationen om det hade funnits en mer erfaren operatör på plats.

I efterförloppet drabbades kvinnan av ett tidigt missfall som kan ha utlösts på grund av att hon opererades två gånger inom kort tid. Sjukhusets interna utredning visar att den seniora läkaren, som var bakjour trodde att kirurgen var mer erfaren än vad så var fallet och att blindtarmen borde ha kunnat avlägsnas redan vid det första operationstillfället. Det är dock inte säkert att en annan handläggning skulle kunna ha ändrat utfallet av den tidiga graviditeten.

Något liknande har inte tidigare hänt i verksamheten och sannolikheten att en liknande händelse ska upprepas bedöms som mycket liten.