Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria 2014-1315

2014-12-01

Sövd patient väcktes för tidigt

Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse där en patient riskerat en allvarlig vårdskada i samband med narkos.

Det rör sig om ett ortopediskt operativt standardingrepp där patienten väckts av ansvarig narkossköterska innan det muskelavslappnande läkemedlet har gått ur kroppen. Misstaget upptäcks snabbt när narkosläkaren anländer och patienten kan sövas igen för att väckas senare, när muskelkraften och därmed andningsförmågan återkommit.

Sjukhusets utredning visar att den ansvariga sjuksköterskan tolkat mätaren som kontrollerar patientens muskelstyrka fel, och därför påbörjat väckningen av patienten för tidigt. Patienten har inte drabbats av några skador på grund av det inträffade.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-01-16

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den anmälda händelsen har utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Läs beslutet här