Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria 2015-1595

2015-12-16

Kateter i urinledaren kvar i patienten.

Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse där en patient drabbats av en njurskada på grund av en kvarglömd kateter i urinledaren.

En patient, som hade opererats en gång tidigare på grund av njursten i ena njuren, opererades igen 2011 på grund av njursten i den andra njuren.
Efter operationen sattes en kateter in i urinledaren ner till urinblåsan och en annan kateter in i njurbäckenet ut genom huden för att avlasta njuren. Patienten fick en blödning under ingreppet och utvecklade en infektion som krävde inneliggande vård med antibiotika på sjukhuset.
Tre veckor efter utskrivningen avlägsnades katetern i njurbäckenet utan problem. Två år senare utreddes patienten av en annan klinik på grund av svårigheter att kissa och stigande njurvärden. Besvären visade sig bero på den kvarglömda katetern i urinledaren som orsakat en skada på njuren.
Sjukhusets interna utredning visade att man missat att dokumentera att patienten hade två katetrar vid utskrivningen. Vid återbesöket avlägsnades därför bara den ena katetern.
Riktlinjerna för hur information och dokumentation om katetrar som sätts in i urinledaren har förbättrats, och kommunicerats ut till personalen för att minska risken för att liknande händelser upprepas.