Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0040

2014-07-07

Missad hjärtinfarktdiagnos

Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse från december 2013 där man sannolikt missat att ställa diagnosen akut hjärtinfarkt på grund av att patienten sökte enbart för smärta i axeln sedan en tid tillbaka.

Det rör sig om en man i 70-årsåldern som sökt husläkare på grund av smärta i höger axel. I samband med detta kontrolleras EKG som var normalt. Han söker därefter på Akutmottagningen för att få träffa en specialistläkare i ortopedi, vilket han gör och får bedömningen förslitning i axeln. Tolv timmar senare kommer mannen in via ambulanslarm då han hade blivit funnen medvetslös och livräddningsförsök påbörjas men man kan inte rädda mannens liv. Dödsorsaken bedöms vara en akut hjärtinfarkt.

Sjukhusets utredning visar att mannen eventuellt felsorterades. Man noterade en förhöjd hjärtrytm, men man följde mannens vilja att träffa en ortopedläkare för axelbesvären. För att undvika att liknande händelser sker i framtiden, gör man om rutinerna på Akutmottagningen och kommer i framtiden kontrollera EKG på patienter som söker på smärtor i övre delarna av extremiteterna.