Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0115

2014-02-14

Ett fall av smittspridning av multiresistent bakterie

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient blev bärare av MRSA (Multiresistenta stafylokocker) under vårdtiden på grund av smittspridning.

I samband med smittspårning på en vårdavdelning, som gjordes på grund av att man vårdat en patient som kom från utlandet som var bärare av MRSA, upptäcktes i efterhand att en man som vårdats på samma avdelning också blivit bärare av samma typ av MRSA.

Trots att man på avdelningen följt gällande rutiner för att ta prover på patienter som har riskfaktorer för MRSA, och vårdat patienten i ett enkelrum i väntan på provsvar, har en smittspridning skett, visar sjukhusets utredning. De bakomliggande orsakerna till smittspridningen har inte gått att fastställa säkert, men den aktuella avdelningen saknade enkelrum med eget toalettutrymme, vilket kan ha bidragit. Andra rutiner, som rengöring av utrustning som förts mellan patienter och/eller basala hygienrutiner hos personalen och/eller städrutiner, kan ha brustit vid något tillfälle

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. Den är ovanlig, men om man bär på den brukar den finnas på huden, oftast i näsan. MRSA är motståndskraftig (resistent) mot många olika sorters antibiotika. För det mesta orsakar bakterien inte några besvär, men om man får en infektion som kräver behandling finns färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Mer information finns här:

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-10-31

Det framgår av Patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Inspektionen för Vård och Omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning.

Läs hela beslutet här.