Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0825

2014-06-24

Komplicerad förlossning – barn avlider

Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medförde att ett 17 dagar gammalt barn dog som en följd av komplikationer som uppstod under förlossningen.

En ung kvinna väntar sitt tredje barn och har tidigare haft två normala förlossningar. Kvinnan är frisk och graviditeten är normal. I slutet av graviditeten beslutas, bland annat på grund av ryggsmärtor, att sätta igång förlossningen med värkstimulerande läkemedel. Efter fem läkemedelsdoser konstateras att barnet ligger i sätesläge och igångsättningen avbryts. Eftersom kvinnan är opåverkad och inte fastande planerar man för kejsarsnitt morgonen därpå. Barnmorskan får ordination att ge livmoderavslappnande läkemedel för att bromsa ett eventuellt begynnande värkarbete. Av misstag ges istället ytterligare värkstimulerande medicinering. Detta upptäcks genast och hon får det korrekta läkemedlet en minut senare men får ändå krystvärkar. Förlossningen blir mycket besvärlig. När barnet föds fram visar det initalt inga livstecken men förbättras sedan något litet. Barnet förs vid tre timmars ålder över till Karolinska Universitetssjukhuset där det avlider efter 17 dygn.
En utredning pågår för att klarlägga vad som kan göras för undvika att något liknande händer igen.

Beslut från IVO