Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0840

2014-07-01

Försenad diagnos av kronisk tarmsjukdom

Danderyds sjukhus anmäler en händelse där en patient opererats vid upprepade tillfällen utan att man har konstaterat den underliggande diagnosen på kronisk tarminflammation, Mb Crohn.

Under ett års tid opererades en 30-årig kvinna vid ett flertal gånger för varbildningar och så kallade fistlar runt ändtarmsöppningen. På grund av att hon haft täta besvär, avsaknad av typiska besvär och aldrig hunnit komma på planerade besök, har man missat att ställa den kroniska diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom, Mb Crohn. Efter att den riktiga diagnosen ställdes och behandling påbörjats, har patienten väsentligen förbättrats. Hon har dock behövt ett flertal operationer efter detta.

Sjukhusets utredning visar att man har behövt ta fram nya riktlinjer, där patienter som genomgått upprepade operationer för ändtarmsproblem tidigt utreds för att undersöka om Mb Crohn föreligger, så att försenad diagnostik av Mb Crohn undviks i framtiden.

Beslut enligt Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 2014-09-30

Det framgår av patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Inspektionen för vård och omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att uppnå hög patientsäkerhet.

Läs beslutet här