Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-1338

2015-03-20

Skada på urinblåsa i samband med ljumskbråcksoperation

Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där urinblåsan har skadats i samband med en planerad operation av ljumskbråck.

En man i 40-årsåldern genomgick en planerad operation i september 2014 för ljumskbråck. I samband med ingreppet opererade man bort vad man trodde var en fettknöl, men som var en del av urinblåsan. Efter operationen utvecklade patienten buksmärtor och man konstaterade att urinblåsan hade skadats i samband med operationen och samma kväll genomgår mannen en akut operation för att laga skadan som uppkommit på urinblåsan. Tyvärr leder det till att mannen får en förlängd vårdtid och får svårigheter att tömma urinblåsan i efterförloppet.

Sjukhusets utredning visar att den specialistläkare som genomförde operationen under senare år inte genomfört aktuella operationen så ofta. Operatören kommer därför att genomgå ett speciellt träningsprogram, som samtliga läkare som genomför sin specialistläkarutbildning på kliniken genomgår, för att säkerställa kompetensen innan ytterligare ljumskbråcksoperationer får genomföras av operatören.

Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg 2015-06-04

Enligt IVO:s bedömning har vårdgivaren genom den redovisade utredningen fullgjort sin anmälningsskyldighet. Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och det föreligger inte några särskild omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Mot bakgrund av detta avslutas ärendet.

Läs hela beslutet här