Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2015-1517

2015-11-18

Hjärtstopp i samband med kräkning.

Danderyds Sjukhus AB anmäler en allvarlig händelse där en patient avled efter stor bukkirurgi.

En tidigare väsentligen frisk patient i 70-årsåldern opererades för en tumör i tjocktarmen. Återhämtningen efter operationen tog något längre tid än planerat p g a smärtor och periodvist illamående. När patienten skulle skrivas hem tilltog besvären och då påbörjades en utredning med röntgen för att se om det hade uppkommit tarmvred.

Patienten försämrades ytterligare efter undersökningen och i samband med en stor kräkning drabbades hen av hjärtstopp. Hjärtlungräddning påbörjades och patienten fick intensivvård men avled några timmar senare.

Sjukhusets utredning visar att patienten hade drabbats av en känd, men fruktad, komplikation till stor bukkirurgi. För att minska risken för liknande händelser i framtiden har man uppdaterat de aktuella riktlinjerna för vård efter bukoperationer med instruktioner om hur vårdpersonalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma fördröjd tömning av magsäcken och därmed minska risken för stora kräkningar.

Beslut från IVO