Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2015-0691

2015-06-08

Avled hemma efter blandförgiftning

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en ung person avlidit i hemmet efter att ha sökt akutmottagningen pga narkotika- och läkemedelsförgiftning.

En person i dryga 20-årsåldern, med ADHD och känd missbruksproblematik, sökte akut efter att ha svalt ett flertal tabletter med olika typer av narkotika och läkemedel, däribland opiater och bensodiazepine . Syftet var inte att begå självmord. Personen observerades i två timmar på akutmottagningen och var under den tiden uppegående och pratbar. Bedömningen var att personen led av en lindrig förgiftning med trötthet och illamående, men man noterade en långsam andningsfrekvens och urinretention. Man rekommenderade ytterligare två timmars övervakning på akutmottagningen men personen önskade att gå hem. Då vården var frivillig och förgiftningen inte var avsiktlig, skrevs personen ut till hemmet.

Senare samma dygn hittades personen okontaktbar i sin säng av föräldrarna och fördes akut till sjukhuset igen, men de livräddande insatserna lyckas dessvärre inte.

Sjukhusets utredning visade att man underskattade riskerna med den överdos av opiater som förelåg i kombination med bl.a. bensodiazepiner. Vårdplatssituationen på sjukhuset var också överbelastad vid det aktuella tillfället, varför personen övervakades på akutmottagningen istället för som önskvärt på en övervakningsavdelning. Det kan inte uteslutas att det var pga av den stökiga miljön på akutmottagningen som personen önskade skriva ut sig redan efter två timmar.

För att minska risken för att liknande händelser sker igen så planerar sjukhuset att öka kunskapen om blandförgiftningar och övervakningar av dessa tillstånd bland medarbetarna. Man planerar också att utöka antalet övervakningsplatser i slutet av 2015.