Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2015-1022

2015-11-05

Falltrauma leder till höftfraktur

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en äldre person har fallit på en vårdavdelning och ådragit sig en höftfraktur.

En äldre person som kom in till sjukhuset med yrsel och illamående bedömdes vara förvirrad. Hen lades in på en slutenvårdsavdelning för observation. Vid inskrivningen gjordes bedömningen att fallrisken var stor. Personalen valde därför att placera patientens säng i korridoren under natten, för att ha bättre uppsikt så att hen inte skulle kliva ur sängen själv. Personal satt bredvid patienten och pratade lugnande. Sänggrindarna var uppdragna.
Då en medpatient behövde akut hjälp, lämnades patienten en kort stund med uppmaningen att inte kliva ur sängen. Trots det tog sig patienten upp ur sängen och föll olyckligt samt ådrog sig en höftfraktur som behövde opereras.

Sjukhusets utredning visar att patienten hade en urinvägsinfektion med täta urinträngningar som sannolikt bidrog till patientens oro och förvirring.
För att minska risken att en liknande händelse inträffar, har avdelningen påbörjat en diskussion om att införskaffa larmband och hur man fördelar personalresurser vid larm nattetid. Personalen kommer att utbildas i frågor kring lugnande läkemedel och risken för fallskador.