Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2016-1475

2017-07-24

Driftstörning telefoni

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse med driftstörning av telefoni på hela sjukhuset.

Sjukhuset graderade upp sitt växelsystem under 2016 för att uppnå redundans. Några månader senare uppstod en kraftig driftstörning under ca 6 timmar med störningar i den interna kommunikationen och växelfunktionaliteten. Bl.a fungerade inte växelanslutna telefoner, kortummer, samtalsdistributionsgrupper och vidarekoppling.

Sjukhusets utredning visade att ingen patient kom till skada under driftstörningen men att de befintliga rutinerna inte var uppdaterade. Telefonioperatören har utrett och åtgärdat det uppkomna felet och sjukhuset har uppdaterat sina rutiner för att minska risken för att något liknande ska upprepas.

Läs hela beslutet från IVO här