Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2016-1903

2017-07-03

Upprepad bristning i ändtarmsmuskeln

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada i form av bristning i ändtarmsmuskeln efter en förlossning.

En kvinna förlöstes som förstföderska med sugklocka och ådrog sig då en allvarlig skada i ändtarmsmuskeln som syddes. Vid sin andra graviditet kom hon in till förlossningen med värkar. Utdrivningsskedet forcerades då barnets hjärtljud indikerade risk för syrebrist och när barnet skulle förlösas fastnade skuldrorna, s.k. skulderdystoci, som krävde manuella handgrepp. På grund av detta uppstod en ny allvarlig bristning i ändtarmsmuskeln som syddes med svårighet på operationsavdelningen.

Ett halvår efter förlossningen gjordes en förnyad operation för att försöka rekonstruera ändtarmsmuskeln då kvinnan hade stora problem med smärtor och trängningar. Efter operationen fick kvinnan dock stora besvär i form av varbildning och läckage av avföring. Därför blev det nödvändigt att göra en avlastande tarmoperation, s.k. stomi.

Sjukhusets utredning visade att patienten hade träffat en barnmorska för förberedande förlossningssamtal, men vid besöket hade man fokuserat på kvinnans psykiska hälsa och inte tagit ställning till förlossningssätt. Journalen var inte heller uppmärkt från Mödravården med information om att kvinnan tidigare drabbats av en allvarlig ändtarmsbristning vid sin första förlossning.

För att undvika att liknande händelser sker så har ansvariga på förlossningen ändrat rutinerna så att patienter med tidigare allvarliga skador på ändtarmsmuskeln alltid ska träffa läkare för förlossningsplanering.