Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-0095

2017-07-24

Fördröjd behandling med trombektomi

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient riskerat en svårare hjärnskada efter en stroke pga. fördröjd operation med trombektomi. (Tromektomibehandlingen innebär att man för in en kateter, vanligen med en så kallad stent retriever, i en artär i ljumsken och drar ut proppen i hjärnan). 

En äldre person kom medvetslös in med ambulans till akutmottagningen på Danderyds Sjukhus AB och togs direkt till röntgenavdelningen för skiktröntgen av hjärnan. Specialister i neuroradiologi ombads att genomföra en extra granskning av röntgenbilderna och konstaterade att det förelåg en basilaristrombos, dvs propp i hjärnan. Patienten transporterades därefter till Nya Karolinska för högspecialiserad vård i form av trombektomi. Därefter har hen behövt rehabilitering pga. talstörningar och balanssvårigheter. 

Sjukhusets utredning visar att patientens diagnos, basilaristrombos, snabbare kunde ställas tack vare att den ansvariga läkare ifrågasatte det preliminära röntgensvaret, som inte visade på en trombos i hjärnan, och bad om en extra granskning av specialister. Pga tekniska svårigheter med telekommunikationen till Nya Karolinska blev det en fördröjning av behandlingsplanen för patienten som behövde överflyttas för högspecialiserad vård. Det fanns också problem med att nå den ansvariga jouren på Danderyds sjukhus när behandlingsplanen var klar. 

För att minska risken för att något liknande fördröjning sker så har man, tillsammans med specialister från Karolinska Universitetssjukhuset, tagit fram förbättrade rutiner för de patienter som behöver transporter mellan sjukhusen för högspecialiserad vård med trombektomi.

Läs hela beslutet från IVO här.