Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-0108

2017-06-27

Skada på armens nervfläta efter förlossning

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där man konstaterade att ett nyfött barn hade en skada på armens nervfläta.

En kvinna som väntade sitt första barn, blev igångsatt för förlossning en vecka efter beräknat förlossningsdatum. Hon vaginalförlöstes okomplicerat och barnet hade normal vikt. Efter förlossningen konstaterades att barnet inte rörde på ena armen och utredningen visade på en skada på armens nervfläta som behövde opereras.

Sjukhusets utredning visade att barnets skada sannolikt uppstått under förlossningen, trots att man inte noterat något avvikande vid framhjälpen av barnet. Eventuellt kan skadan ha uppkommit i samband med att man skyndande på utdrivningsskedet med livmodersammandragande medel, oxytocin.