Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-0201

2017-06-13

Blod till fel patient

Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en blodtransfusion gavs till fel patient. Händelsen innebar ingen skada då blodet var av så kallad nolltyp. I sin genomgång av händelsen har sjukhuset noterat att de rutiner som finns för blodtransfusion inte följts.

Sjukhuset har påbörjat ett införande av scanning av blodprodukter för samtliga enheter och förtydligar också rutinerna för att förhindra att liknade händelse sker igen.

Läs hela beslutet från IVO här