Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-0518

2017-07-06

Bristande följsamhet till riktlinjer

Danderyds sjukhus anmäler en händelse där en patient riskerade en allvarlig vårdskada då man inte följde uppsatta rutiner vid triagering på akutmottagningen.

Patienten uppvisade diffusa symtom från bröstet vid ankomsten till akutmottagningen, men sorterades till kirurgsektionen som en högt sittande buksmärta. Där upptäcker senare ansvarig sjuksköterska att det första EKG:et inte är läkarbedömt och kontaktar omedelbart en läkare. Ett nytt EKG och hjärtspecifika blodprover visar på en akut hjärtsjukdom och patienten läggs in på hjärtintensiven. Patienten genomgår senare en ballongvidgning av hjärtats kranskärl (PCI) och mår idag bra. 

Sjukhusets utredningen visar att man inte följt gällande rutiner när patienten togs emot på akutmottagningen då det inte gjordes inte någon initial läkarbedömning av EKG:et. För att minska risken för att något liknande ska ske så arbetar man aktivt med att förtydliga vikten av att följa fastställda arbetsbeskrivningar och riktlinjer för samtliga medarbetare.

Läs hela IVO beslutet här.