Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-1284

2017-07-24

Höftfraktur efter fall

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient ådragit sig en höftfraktur efter fall på en veckorehabiliteringsavdelning.

En person med restsymtom i form av svaghet på ena sidan av kroppen och nedsatt minne efter ett hjärnpulsåderbråck deltog i ett 5 veckors intensivt rehabiliteringsprogram. I slutet av vistelsen på veckorehabiliteringsavdelningen faller patienten i badrummet och ådrar sig en höftfraktur som behöver opereras. Patientens vårdtid förlängdes därför med drygt 2 veckor, patienten är nu i samma skick som innan fallet. 

Sjukhusets utredning visar att man under slutet av vårdtiden hade uppnått de individuella mål som var satta för rehabiliteringen och man upprättade ett nytt mål som innebar att patienten skulle klara av ett mindre inkontinensskydd. I samband med toalettbesök behöver skyddet bytas och hen faller i badrummet utan att ha tillkallat assistens. 

För att minska risken för att något liknande händer så har man aktualiserat behovet av att ha en lokal rutin för att minska  fallrisken under den intensiva rehabiliteringen. Man kommer också att undvika att sätta nya rehabiliteringsmål i slutet av rehabiliteringsperioden.

Läs hela beslutet från IVO här.