Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-2018

2018-02-07

Försenad diagnos av förändring i ryggen

Danderyds sjukhus (DS) AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient misstänks ha fått en fördröjd diagnos av förändring i ryggen. Patient söker olika vårdinstanser akut flertal gånger på grund av smärtor i ljumske/ben. Efter ortopedbedömning på DS som visar tecken på nervpåverkan beställs en akut magnetkameraundersökning (MR). MR går ej att genomföra på grund av patientfaktorer. Remiss för öppenvårdundersökning skrivs istället. Patienten inkommer dock igen till DS strax innan remissen aktualiseras på grund av ökade smärtor samt svaghet i ben. MR kan nu genomföras och visar en förändring i ryggen men undersökningen bedöms behöva komplettering inför övertag av annan vårdinstans. Följande dag genomförs kompletteringen och annat sjukhus tar över patienten men patientens symptom har kraftigt förvärrats under tiden.

Patienten har idag en kvarstående förlamning i benen.

Sjukhuset arbetar med att magnetkameraundersökningar ska kunna utföras och bedömas kvällar och helger på DS.

Läs hela beslutet från IVO här.