Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-002

2012-02-17

Lex Maria-anmälan ledde till nya rutiner vid EKG-bedömning

Danderyds sjukhus anmäler en fördröjning av hjärtinfarktdiagnos som orsakade risk för allvarlig vårdskada. Händelsen inträffade i september 2011.

Anmälan handlar om en hjärt-/kärlsjuk man som söker akutmottagningen på grund av allmän värk i överkroppen, ländrygg och armar. I analysen av EKG tolkades en millimeterstor förändring som icke signifikant, vilket gjorde att patientens hjärtinfarktdiagnos fördröjdes. Patienten lades in på hjärtavdelning.

När diagnosen var fastställd fick patienten adekvat behandling och mår idag bra.

- Vår interna utredning visar att den rutin vi hade, att en läkare kunde bedöma ett EKG utan att själv prata med patienten, var otillräcklig. Vi har nu ändrat rutinen så att EKG-bedömningen görs av samma doktor som undersöker patienten, säger bitr chefsläkare Åsa Hammar, ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på Danderyds sjukhus.