Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2013-0129

2013-06-04

Barn drabbat av syrebrist i samband med förlossning

Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse där livmodern brast i samband med förlossningen i september 2012.

Patienten är en 35-årig kvinna som väntar sitt andra barn. Vid sin första förlossning genomgick patienten ett akut kejsarsnitt med ett komplikationsfritt efterförlopp.

Under natten får kvinnan en ryggbedövning och man tar hål på fosterhinnorna för att påskynda förloppet. Efter två timmar har värkarbetet försämrats och ett värkförstärkande dropp sätts. Då fosterljuden plötsligt försämras tillkallas läkare och beslutar om ett omedelbart kejsarsnitt. Man misstänker att livmodern brustit vilket bekräftas. Barnet föds och är svårt medtagen.

Sjukhusets interna utredning visar att arbetsbelastningen på förlossningen under en längre tid hade varit hög, särskilt nattetid. Vid tidpunkten för händelsen var det 8 barnmorskor på 13 patienter. Sedan november 2012 har bemanningen nattetid utökats med en barnmorska per pass. Anmälan görs för att se om kliniken vidtagit tillräckligt med åtgärder.
Kvinnokliniken kommer att öka kunskapen om symtom på brusten livmoder, bland annat genom seminarier i syfte att lära av allvarliga händelser.

Även Barnkliniken på Astrid Lindgrens sjukhus kommer att utreda händelsen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-12-30

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att vårdgivaren har uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.

Läs hela beslutet här