Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2013-0694

2013-06-19

Nyförlöst kvinna drabbad av stor blödning

Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en allvarlig händelse där en nyförlöst kvinna råkat ut för en stor blödning som ledde till att livmodern behövde opereras bort.

En 34-årig förstföderska kom till förlossningsavdelningen för igångsättning. Värkarna stimulerades med dropp. Efter många timmar med mycket långsam progress bestämdes i samråd med patienten att stänga av droppet under ett par timmar för att därefter börja om på nytt. Även fortsättningsvis var progressen långsam och förlossningen avslutades med kejsarsnitt som utfördes utan komplikationer. Barnet mådde bra.

Patienten förflyttades till uppvakningsavdelningen. Efter 45 minuter började patienten att blöda. Ett flertal läkemedel gavs men blödningen upphörde inte varför patienten togs till operation. Massiva åtgärder sattes in för att få kontroll på blödningen, men då detta misslyckades togs beslut att operera bort livmodern.

Långdragna förlopp kan innebära risker, bland annat för blödning. En individuell plan för handläggning bör upprättas.

Sjukhuset intensifierar nu sina ansträngningar för att få tillgång till embolisering dygnet runt. Embolisering är en metod som i vissa fall kan stoppa stora blödningar i samband med förlossning.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-02

Enligt IVO:s bedömning har vårdgivaren efter begärd komplettering genom den redovisade utredningen fullgjort sin anmälningsskyldighet. Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och det föreligger inte några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Mot bakgrund av detta avslutas ärendet.

Läs beslutet här