Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-521

2012-05-23

Oväntat dödsfall hos ett barn under förlossning

Danderyds sjukhus anmäler en allvarlig händelse enligt Lex Maria avseende ett barn som avlidit under en förlossning.

En frisk kvinna kommer in med värkar i fullgången graviditet på förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus. Vid inkomsten görs kontroller av barnets läge och fosterhjärtljuden registreras med CTG vilket visar ett normalt mönster. Kvinnan får därefter bada i avslappnande syfte. Fosterhjärtljuden avlyssnas regelbundet men efter ca två timmar har man svårigheter att avlyssna hjärtljuden varför kvinnan återgår till förlossningsrummet.

Då kvinnan undersöks konstateras att barnet har låga hjärtljud och man utför ett omedelbart kejsarsnitt. Barnet föds med grav syrebrist och avlider efter ca ett dygn.

En utredning av händelsen har visat att det med stor sannolikhet rör sig om en plötslig avlossning av moderkakan. Vanligtvis ger det symptom i form av blödning och ihållande kraftig smärta men kvinnan uppvisade inga sådana tecken.

Analysteamet som utrett händelsen anser inte att det går att avgöra om en annorlunda handläggning hade ändrat utgången, men Kvinnokliniken skärper nu rutinerna kring fosterövervakning under förlossningen.