Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-561

2012-07-19

Proppar i lungor efter knäskålsfraktur

Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en händelse från januari där en patient fick proppar i lungorna efter vård av en knäskålsfraktur.

Det rör sig om en 51-årig kvinna som behandlades med en stödjande skena efter en knäskålsfraktur. Vid återbesök klagar patienten över värk i det skadade benet. Detta tolkades som smärta på grund av frakturen. Drygt tre veckor efter frakturen får kvinnan allvarliga andningsproblem och söker akut vård. På akutmottagningen konstaterar man att hon har fått lungembolier, "proppar i lungorna", ett tillstånd som kräver behandling med blodförtunnande medicin.

- Vi väljer att anmäla händelsen enligt lex Maria för att få en utredning av om det finns några brister i vårt omhändertagande eller om det finns några rutiner som behöver förändras, säger Åsa Hammar, biträdande chefläkare Dand 

Inspektionen för vård och omsorg bedömer eryds sjukhus.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-24att den anmälda händelsen utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Läs beslutet här