Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-783

2012-07-18

Tillbud på DS i samband med magnetkameraundersökning

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler ett tillbud som skedde i samband med en magnetkameraundersökning av ett nyfött barn tisdagen den 17 juli. Ingen patient eller medarbetare kom till skada vid tillbudet.

Medarbetare på sjukhusets röntgenavdelning skulle utföra en välmotiverad magnetkameraundersökning på ett nyfött barn. Barnet behövde samtidigt övervakning av blodtryck och syrgasmättnad med en utrustning speciellt anpassad för barn. Den typen av utrustning används ofta på röntgenavdelningen.

I samband med att barnet placerades i magnetkameran råkade övervakningsutrustningen komma för nära magnetkameran. Övervakningsutrustningen drogs mot magnetkamerans framsida och fastnade där på grund av det starka magnetfältet.

Varken barnet eller närvarande medarbetare vid sjukhuset kom till skada. Danderyds sjukhus AB anmäler dock händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria för utredning då det funnits en risk för allvarliga skador. Sjukhuset har också påbörjat en intern utredning av händelsen.

Läs beslut