Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Efter besöket

Innan du går hem får du information om eventuell uppföljning - ibland kan du få komma tillbaka till HADVA dagen efter för fortsatt utredning.