Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Själva besöket

Du som vårdas här kan bära egna kläder och behöver inte ha någon venös infart om inte behandlingen du får kräver det.
Det går att få enklare måltider och kaffe på plats (endast patienter).
Om det under vår utredning framkommer behov av längre vårdtid läggs du in på slutenvårdsavdelning direkt från HADVA.