Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 61

Kirurgi tarmsjukdomar

Vi tar emot dig som har en sjukdom i tjock- eller ändtarm.

Kontaktuppgifter

 • Telefon:  08-123 554 61
 • Besökstid:  Varje dag 13.00-19.00.

Kontaktsjuksköterskor (cancersjukdom i nedre magtarmkanalen)
Fransiska Jones, Josefin Karlsson, Maria WilliamssonTelefon: 08-123 557 56
Telefontider: Mån-tors 07.00-16.00, fre 07.30-14.00. Lunch 12:00 - 13:00.

 

 • Chefsjuksköterska: Maria Gylfe
  Telefon: 08-123 569 65

 • Biträdande chefsjuksköterska: Eva Boysen
  Telefon: 08-123 583 90

 • Biträdande chef: Anna Bylund
  Telefon: 08-123 559 86

 • Sektionschef: Fredrik Hjern

 • Medicinskt ledningsansvarig:  Ulf Gustafsson
Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen
Vi vårdar dig som har en sjukdom i tjock- eller ändtarm, till exempel tarmfickor, inflammatoriska tarmsjukdomar och tarmcancer. Vi behandlar även dig med hemorrojder, anala fistlar, ändtarmsframfall och svårighet att hålla avföring.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast, kurator, kontaktsjuksköterska och dietist.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha en remiss.

ERAS

Vi arbetar efter en rutin för omhändertagande av tarmopererade, som kallas ERAS. Målsättningen är att stödja de funktioner som behövs för att du ska återhämta dig efter en stor operation. Du ska få ordentlig information, god smärtlindring, mat och dryck direkt efter operation och du ska var uppe och röra på dig så mycket som möjligt.

ERAS står för Enhanced Recovery After Surgery - ett standardiserat vårdprogram vid planerad kolorektal kirurgi.

 Orem-modellen

Avdelning 61 arbetar även efter en egenvårdsmodell som kallas Orem-modellen. Målet med arbetet är att du ska känna dig trygg och delaktig. Som en viktig del din väg mot tillfrisknande får du därför till exempel bädda din egen säng, städa ditt sängbord, hämta din matbricka och fylla i din kost- och vätskelista. Målet är att hjälpa dig att klara av din egenvård, så att du blir självständig.

Orem-modellen har skapats av Dorothea Orem, en sjuksköterska från USA.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Din första kontakt med oss sker oftast på kirurgmottagningen där en läkare går igenom dina symtom. Du kommer sedan att genomgå olika undersökningar till exempel magnetkameraundersökning, lungröntgen och datortomografi. Därefter gör vi en behandlingsplanering.

Innan du blir inlagd på avdelningen får du information om kommande behandling av en kontaktsjuksköterska. Vid behov så får du träffa stomiterapeut och sjukgymnast. Om du ska bli opererad får du också träffa en narkosläkare.

Våra dagliga rutiner:
08.00 Frukost
11.30 Lunch
14.00 Mellanmål
16.30 Middag
19:00 Kvällsfika

Tillgång till kaffe/te och smörgås finns under hela dagen.

Ronden
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker under förmiddagen.

Under vårdtiden diskuterar vi också med dig och dina anhöriga om eventuella stödåtgärder eller rehabilitering inför utskrivning.

Utskrivning

Du skrivs ut från avdelningen någon gång under dagen men vanligast före kl 11.00.

När du skrivs ut har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Vid behov kommer du att få ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner, sjukskrivning, borttagning av stygn och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.