Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 73

Stroke

Vi vårdar dig som nyligen fått en stroke.

Kontaktuppgifter

  • Telefon  08-123 554 73 (dygnet runt)
  • Besökstider:  Mån-fre 15.00-19.00, lör-sön 13.00-19.00

Avdelningsansvarig läkare: Elisabet Änggårdh Rooth

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Avdelning 73 har 20 vårdplatser för akuta medicinska och neurologiska sjukdomstillstånd och är särskilt inriktade på strokevård men vårdar naturligtvis även andra sjukdomar. Vårt mål är att våra patienter ska få snabb och säker diagnostik, samt tidigt insatt behandling och rehabilitering för att förbättra återgång till ett så normalt liv som möjligt efter stroke. 

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped och kurator som tillsammans gör bedömningar och hjälper till med undersökningar.

Här kan du läsa/ladda ner broschyren Värt att veta om stroke med information för dig som drabbats av stroke och för dig som är anhörig.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. 

Vårdlag
Avdelningen är uppdelad i fyra vårdlag enligt nedan. I varje vårdlag arbetar en sjuksköterska, en undersköterska och en läkare.

Vårdlag Syd 1 - ansvarar för rum 2, 4, 6
Vårdlag Syd 2 - ansvarar för rum 1, 3, 5, 7
Vårdlag Nord 1 - ansvarar för rum 9, 10, 11, 12
Vårdlag Nord 2 - ansvarar för rum 13, 14, 15, 16

Patientförfrågningar 
För att kunna ägna mesta möjliga uppmärksamhet till våra patienter så ber vi Dig som är anhörig om lite hjälp: 

Vi önskar att Ni inom familjen/vänkretsen utser EN person som är kontaktperson under vårdtiden. Detta för att vi ska kunna ägna mer tid åt våra patienter och mindre tid vid telefonen. För att vi ska kunna svara på Era frågor i mesta möjligaste mån angående tillstånd, hemgång osv så önskar vi att kontaktpersonen i första hand ringer till avd mellan 13-15 på eftermiddagen. Vi har då hunnit ronda färdigt och vet förhoppningsvis lite mer om hur det blir med tider för olika undersökningar.

Strokeföreläsning
Varje torsdag kl. 15.00-16.00 håller någon av avdelningens överläkare föreläsning om stroke för patienter och anhöriga. Om du har missat föreläsningen och vill komma efter utskrivning, ring till avdelningen i förväg och meddela att du kommer. 

Utskrivning

Ibland behövs kompletterande undersökningar utföras efter utskrivningen och ofta erbjuds återbesök på strokemottagningen efter 4-6 veckor.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner, eventuellt återbesök samt om det finns behov av sjukskrivning. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Efter utskrivningen kommer även primärvårdens stroketeam att kontakta dig.

Kvalitetsregister för strokevård

Vårdavdelning 73 är ansluten till ett svenskt kvalitetsregister för strokevård, Riksstroke. Syftet med registret är att utvärdera och förbättra strokevården i landet. Uppgifter som registreras är diagnos, vårdtid, behandlingsåtgärder och hjälpbehov. Registret är godkänt av Datainspektionen och behandlas med samma sekretess som patientjournalen. Det är frivilligt att delta i registret. Om du har frågor om det ska kontakta du din läkare eller sjuksköterska.