Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Arbets-EKG

Medicinsk bakgrund:

Arbets-EKG på testcykel är en bra metod för att bedöma ansträngningsrelaterade symtom, (t.ex. bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning), som eventuellt kan bero på hjärtsjukdom. Arbets-EKG används även vid uppföljning av känd hjärtsjukdom, prognosbedömning och för objektiv värdering av fysisk arbetsförmåga. 

Förberedelser:

Ät gärna en lätt måltid men inte senare än en timme innan undersökningen. Ta med bekväma kläder och skor som är lämpliga att cykla med.

Utförande:

Du cyklar på en testcykel i ungefär tio minuter. Efterhand blir belastningen på cykeln tyngre, beroende på dina förutsättningar. Medan du cyklar registrerar vi EKG och blodtryck samt frågar hur du mår.

Undersökningstid:

45 minuter.