Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

MUGA

Medicinsk bakgrund:
MUGA (Multiple Gated Acquisition Scan) är en undersökningsmetod som visar hur bra hjärtats pumpförmåga är. 

Förberedelser:
Inga. Om du är eller kan vara gravid, eller om du ammar ska du tala om detta före undersökningen (gäller kvinnor). 

Utförande:
En svagt radioaktiv lösning injiceras i en ven. Efter 30 minuter tas bilder på hjärtat med en gammakamera.

Undersökningstid:
60-90 minuter