Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Njurskint

Medicinsk bakgrund:
Njurskintigrafi är en undersökning för att bedöma njurarnas struktur och funktion. Detta görs för att ta reda på hur bra dina njurar fungerar eller om du har högt blodtryck.

Förberedelser:
Före undersökningen skall man dricka extra vatten. Om man väger under 60 kg dricker man 0,5 l; vid kroppsvikt 60-80 kg 0,7 l och vid kroppsvikt över 80 kg 1 l.

Vad gäller mat och mediciner finns det inga restriktioner förutom de fall när man undersöker njurarna beträffande eventuell förträngning i njurartären. Vid sådana fall sätts vissa mediciner ut vid kompletterande undersökning. Vilka mediciner som inte skall tas inför kompletterade undersökning står på kallelsen.

Om man är eller kan vara gravid, eller om man ammar skall detta meddelas före undersökningen.

Utförande: En svagt radioaktiv lösning injiceras i en ven. Du ligger på ett undersökningsbord med gammakameran placerad under sig. Du ska kissa både före och efter bildtagningen. 

Undersökningstid:
Cirka 60 minuter och cirka 120 minuter vid njurskintigrafi när du får blodtrycksänkande läkemedel.