Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vilo-EKG

Medicinsk bakgrund:
Vid symtom som kan bero på hjärtsjukdom (till exempel hjärtklappning, bröstsmärta, andfåddhet, yrsel/svimning) är vilo-EKG vanligen förstahandsmetod för initial bedömning av hjärtat. Även vid känd hjärtsjukdom följs ofta sjukdomsförloppet med vilo-EKG. 

Förberedelser : Ingen. 

Utförande:
Vi sätter klisterelektroder på din bröstkorg, dina handleder och dina fotleder. Med hjälp av dem registrerar vi hjärtats elektriska aktivitet.

Undersökningstid:
10 minuter.