Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Vi undersöker bland annat hjärtats, kärlens, lungornas och njurarnas funktion.

Kontaktuppgifter

 • Reception/kassa   08-123 553 38
 • Nuklearmedicin:  08-123 558 49
 • Hjärtekocenter:  08-123 574 82
 • Fax:  08-622 59 35
 • Avgift:  200 kr

Kassans öppettid är vardagar 7:40-16.30

Vi använder TeleQ, det innebär att när du ringer till oss får du besked om att vi ringer upp dig, på en bestämd tid.

Efter telefontidens slut går det bra att lämna ett meddelande. Uppge ditt namn, personnummer och ärende. Vill du bli uppringd anger du även ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig.

Betalning kan ske kontant eller med kort. Frikort gäller.

Viktig besökarinformation

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin har mottagning på Danderyds sjukhus men även en filial på Hjärt-kärlcentrum nord. se Karta till Hjär-kärlcentrum nord.Öppna det här dokumentet med ReadSpeaker docReader 

OBS! Det framgår tydligt i din kallelse om du ska komma till oss på Danderyds sjukhusområde eller till vår filial i Mörby.

Länken "Hitta hit" nedan, visar kartan till mottagningen på Danderyds sjukhus.

 • Tf Chef: Lars-Göran Nordin
  Telefon: 08-123 553 74
 • Chef biomedicinsk analytiker: Helene Creutz
  Telefon: 08-123 553 43
 • Biträdande chef biomedicinsk analytiker: Ann-Sofi Andersson
  Telefon: 08-123 553 36
 • Sektionsledare nuklearmedicin: Anna Nilsson
  Telefon: 08-123 557 16
Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Du kommer till oss för undersökning av bland annat hjärtats, kärlens, lungornas och njurarnas funktion. Som patient remitteras du hit från någon annan avdelning eller mottagning på sjukhuset eller från primärvården.

Undersökningarna utförs i allmänhet av specialutbildade biomedicinska analytiker i samarbete med läkare som granskar och bedömer resultatet.
Läs mer om våra undersökningar. 

Vi är ackrediterade av Swedac

Inför besöket

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Själva besöket

Kom i god tid till avdelningen. Innan undersökningen anmäler du dig och betalar i vår kassa på plan 4. En biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska ropar sedan upp ditt namn i väntrummet.

När den biomedicinska analytikern eller sjuksköterskan är klar med undersökningen av dig kommer hon eller han att sammanställa resultatet och vid behov hämta en läkare som granskar bilder eller kurvor innan du får lämna undersökningsrummet och avdelningen.

Efter besöket

Resultatet av din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om undersökningens resultat. Det brukar vanligtvis ta cirka fyra dagar innan vårt svar kommer till den behandlande läkaren.