Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Nationellt respirationscentrum

Anestesti- och intensivvård

Vi undersöker och behandlar dig med andningsproblem.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Rådgivning och utbildningsfrågor:  08-123 551 10, knappval 2
  • Telefontider:  Mån-fre 08.30-09.30, övrig tid kan meddelande lämnas och vi ringer upp så snart vi kan.
  • Tidbokning och sjukresor:   08-123 551 10, knappval 1
  • Telefontider:  Mån-fre kl 10.00-11.00, övrig tid kan meddelande angående avbokning och önskemål om förnyelse av sjukresa lämnas.
  • 08-755 67 65
  • Växel:  08-123 550 00
1177 Vårdguidens e-tjänster

Om problem uppstår jourtid:

Vid trasig trakealkanyl och vid behov av hjälp för byte av trakealkanyl åk till Danderyds sjukhus akutmottagning. Om möjligt ta med dig din reservkanyl.

Medicinteknisk utrustning:

Vid apparatfel kontakta din hjälpmedelscentral.
Boende i södra Stockholm: Hjälpmedel Stockholm 08-123 476 00
Boende i norra Stockholm: Sodexo, Linde Gas Health Care 08-731 19 50

Förbrukningsmaterial till andningshjälpmedel:

Beställning av förbrukningsmaterial kan göras via din distriktsköterska eller om du är ansluten till ASIH via dem.
Onemed, frågor om leveranser av förbrukningsmaterial - patienttelefon 08-578 353 00

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi specialanpassar trakealkanylsystem och provar ut andningshjälpmedel via trakealkanyl eller mask till patienter med olika typer av andningsproblem. Att vara trakealkanylbärare innebär att man har ett trakestoma, ett "hål i halsen" som görs för att skapa fri luftväg.
Hålet hålls öppet med hjälp av ett rör, en trakealkanyl. Detta får man om man har sjukdom eller skador i luftvägen eller om man är i behov av långvarig respiratorvård på grund av försämrad andningsmuskulatur eller allvarlig lungsjukdom.  

Vi utbildar sjukvårdspersonal, personliga assistenter och anhöriga i trakealkanylvård och hemrespiratorbehandling.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör är att anmäla dig i kassan på avdelningen dagkirurgi.

Tag alltid med din andningsutrustning.

Trakealkanyl
Om ditt besök gäller trakealkanyl träffar du en läkare och en undersköterska och eventuellt en medicintekniker. Vi kommer att ta ut din trakealkanyl och se om det är något vi kan förbättra för dig. Du bör du alltid ha med dig din reservkanyl (om du har en sådan) och eventuella tillbehör som till exempel talventil och befuktare. Tillsammans går vi igenom vad som är gammalt och ska kasseras och vad som ska behållas. Detta är ett rutinbesök som du gör ungefär en gång per månad.
Information till dig som har trakealkanyl

Ventilationsbehandling
Om ditt besök gäller kontroll för ventilationsbehandling träffar du en läkare och sjuksköterska eller sjukgymnast. Har du trakealkanyl gör vi vanligtvis kontrollen i samband med besök som gäller trakealkanylen. Tillsammans går vi igenom hur behandlingen fungerar och om vi behöver justera något. Det är viktigt att du har med dig båda dina hemrespiratorer (om du har sådana). Behandlas du med mask och hemrespirator ska du ta med din mask så att vi kan avgöra om det behövs nya reservdelar eller en helt ny mask. Om allt fungerar bra gör vi denna kontroll en gång per år.

Nattregistrering
En utredning med så kallad nattregistrering i hemmet mäter hur du andas under natten. Vi gör en sådan utredning om du verkar ha behov av andningshjälpmedel (hemrespirator, BiLevel och CPAP). När vi lämnar ut utrustningen för nattregistrering får du instruktioner om hur du sätter på dig utrustningen och vad den mäter. Följande dag lämnar du tillbaka utrustningen och därefter kontaktar vi dig via brev eller kallar dig till ett uppföljande besök.

CPAP-inprovningar
CPAP-inprovningar gör vi framförallt på dig som ska genomgå operation med remiss från kirurg- eller anestesimottagningen, eller på dig som är inlagd och fått remiss från en annan vårdavdelning. Vid första besöket får du träffa en läkare som går igenom nattregistreringen du gjort i förväg. Därefter provar en sjuksköterska eller sjukgymnast ut en mask och CPAP-utrustning. Räkna med att utprovningen tar cirka 120 minuter. Efter en vecka får du göra ett uppföljande återbesök då vi beställer den utrustning du har behov av. När behandlingen kommit igång gör vi en  kontrollnattregistrering med CPAP. Kontroller görs sedan cirka en gång per år.

Om du genomgått en överviktskirurgi gör vi en kontrollnattregistrering efter fyra månader utan CPAP.

Efter besöket

Om du tagit prover i samband med besöket ringer vi dig och meddelar resultatet.

Om vi bestämt att du ska ha en CPAP gör vi beställningen. Därefter får du brev från hjälpmedelscentralen och kan åka och hämta utrustningen. Du hyr sedan din CPAP för en kostnad av 100 kronor i månaden.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Reservdelar
Om du har tekniska frågor eller behöver nya delar till exempel slangar och filter till hemrespiratorer, BiLevel:ar, CPAP:er ska du kontakta hjälpmedelscentralen. Du får själv stå för kostnaden för reservdelar med undantag för slangar och filter till CPAP:er.

Hjälpmedelscentraler i Stockholm
Norra Stockholm - Linde Healthcare 08-731 19 50
Södra Stockholm - Hjälpmedel Stockholm 08-616 48 00
 
Förbrukningsmaterial
Om du behöver hjälp med att beställa förbrukningsmaterial för din trakeostomivård i hemmet ska du vända dig till distriktsköterskan.

Inhalationsutrustning
Om du har problem med din inhalationsutrustning ska du vända dig till distriktsköterskan. Inhalationsutrustning och reservdelar beställs via hjälpmedelskort.

Informationsmaterial
Här finner du en handbok med praktisk vägledning för personliga assistenter som hanterar 
trakeostomi och hemventilatorvård
, framtagen av Nationellt respirationscentrum.