Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Datortomografi av tjocktarmen

Datortomografi av tjocktarmen är en skiktröntgen av tjocktarmen.

Under undersökningen ligger du på en brits som förs in i datortomografen. Britsen kan höjas och sänkas och röras i längdriktningen. Personalen styr undersökningen från ett manöverbord utanför undersökningsrummet. De ser dig hela tiden och informerar dig om vad du ska göra. Under undersökningen förflyttas bordet successivt så att hela området kan undersökas. 

Denna undersökning ska inte förväxlas med en magnetkameraundersökning som tar längre tid och som har en tunnel som är 150 cm lång.

Att tänka på före undersökningen 
Om du har diabetes och använder Metformin, Competact, Euceras, Janumet eller Glucophage eller har en försämrad njurfunktion måste du få information av din läkare om du ska ta dina mediciner som vanligt innan undersökningen, samt om blodprover ska tas före och efter undersökningen. Om du saknar information ska du kontakta din läkare. Om du har frågor angående undersökningen ska du kontakta personalen på datortomografen
(telefon 08-123 571 03).  

Tarmrengöring
Det är viktigt att tarmen är fullständigt ren före undersökningen eftersom det annars kan vara svårt att hitta orsaken till dina besvär. För att få tarmen ren ska du följa instruktionerna för tarmrengöring med Phosphoral.  

Undersökningen
För att röntgenläkaren ska kunna bedöma tarmen är det viktigt att den är luftfylld. Vi pumpar därför in koldioxid i din ändtarm via en smal pip. En del upplever detta som obehagligt men besvären är i regel helt borta efter cirka en timme.

Du kommer att få ligga på både mage och rygg under bildtagningen. Det är viktigt att du ligger still och håller andan under själva bildtagningen. 

Ibland ger vi intravenös kontrastvätska. Den injiceras genom en tunn nål som vi sätter i ett blodkärl, vanligtvis i armvecket. Kontrastvätskan kan ge en övergående värmekänsla i kroppen samt en bismak av metall i munnen. Dessa symtom försvinner efter någon minut.

Hela undersökningen tar cirka 30 minuter. 

Efter undersökningen 
Om du har fått intravenös kontrastvätska är det viktigt att du fortsätter att dricka vätska efter undersökningen för att minska belastningen på njurarna. Detta gäller ej vid hjärtsvikt eller njursvikt eller om du av någon annan anledning ej får dricka mycket vätska. 

Svaret från undersökningen skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen. Det tar cirka en vecka innan hon eller han får svaret.