Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Undersökningar

Undersökningar Nuklearmedicin.

Undersökningar markerade med * är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

HJÄRTA
Hjärt-MR
Hjärtskintigrafi*

HJÄRNA
DaTSCAN
Ceretec  

NJURAR och URINVÄGAR
Njurskint*

ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR
Bentäthetsmätning DEXA
Blödningsskint
Meckelsskintigrafi
Skelettskint