Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Bentäthetsmätning DEXA

Vi gör en DXA-undersökning (Dual-energy X-ray absorptiometry) för att mäta bentäthet och ta reda på om du har benskörhet (osteoporos).

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför undersökningen. Däremot ska du inte ha gjort en röntgenundersökning av mag-tarmkanalen med kontrast (barium) inom den närmaste veckan före vi mäter din benskörhet. Har du gjort en annan undersökning med radioaktiva ämnen ska du vänta minst tre dagar innan du kan göra en DXA. Om du är eller kan vara gravid ska du tala om det före undersökningen (gäller kvinnor).

Så går undersökningen till

Före undersökningen ska du plocka av dig metallföremål som smycken, plånbok med mynt och liknande. Du ska också ta av dig kläder som innehåller metall, men andra kläder får du behålla på.

Vi väger dig och mäter din längd. Sedan får du ligga på rygg på en brits. Där ska du ligga stilla under hela undersökningen som görs av en apparat som rör sig över mätområdet. Det är vanligast att mäta bentätheten i ländryggen och i höfterna, men i vissa fall undersöker vi benen i underarmen.

Undersökningstid

Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter.

Undersökningsresultat granskas av läkare. Därefter skickas svaret till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.,

Bentäthetsmätning DEXA (PDF)