Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter

 • Expedition:  08-123 550 00 (växel)
 • Sjukhuspräst, Fredrik Hesselgren
  Tfn 08-123 567 46
  fredrik.hesselgren@ds.se

 

 • Sjukhuspräst, Stefan Bendtz
  Tfn 08-123 551 94
  stefan.bendtz@ds.se

 

 • Sjukhuspastor, Stefan Anderson
  Tfn 08-123 567 98
  stefan.andersson@ds.se

 

 • Sjukhuspräst, Lisa Axelsson Runeborg
  Tfn. 08-568 957 42
  lisa.axelsson.runeborg@svenskakyrkan.se
Visa fler kontaktuppgifter

En ekumenisk kyrka
Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Frikyrkan.

 

Någon att tala med
Hos oss kan du dela dina tankar om livets mening, om glädje, sorg och smärta både till kropp och själ. Möjlighet finns också att få enskild nattvard på avdelningen för den som inte har möjlighet att ta sig till veckomässan i andaktsrummet. Vi finns till för patienter, anhöriga och personal.

 

Vi har tystnadsplikt
Vi har varken rättighet eller skyldighet att föra vidare något av det som kommer fram vid besök eller samtal. Vi för heller inga journaler.

 

Vi förmedlar kontakter
Det är viktigt att få träffa folk som man har förtroende för, därför förmedlar vi gärna kontakter med andra kyrkor, samfund, religioner och din hemförsamling.

 

Utbildning för personalgrupper
På uppdrag medverkar vi i utbildningar som handlar om etik, existentiella frågor, bemötande, krisbearbetning och handledning.

 

Andakt/Mässa
Varje onsdag 15.00 - 15.30 hålls en andakt eller mässa i andaktsrummet.

 

Besök andaktsrummet
Andaktsrummet finns på plan 4 - följ skylten "Sjukhuskyrkan" från huvudentrén. Där kan du sitta ner, vila, be, lyssna på musik, skriva en bön och lägga i vår förbönslåda.