Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Patient på Danderyds sjukhus

Här har vi samlat information och råd om ditt besök och din vistelse på Danderyds sjukhus.

Patient på besök på Danderyds sjukhus

Mottagningar och avdelningar

Danderyds sjukhus är ett stort akutsjukhus med över 70 mottagningar och avdelningar. Här hittar du viktig information inför ditt besök eller vistelse på sjukhuset.


# 30-minutersregeln
 
A Avgifter - Vad kostar vården?
 
B Besök och besökstider
Boka om tid
Blommor
 
D Dofter
 
F Fotografering och filmning
 
H Hygien
Hälsodeklaration (elektronisk)
 
J Journaler
 
K Kassa- och patientadministration
Könsblandade salar
 
O Operation på Danderyds sjukhus
 
P Får vi spara dina prover?
 
R Rökning
 
S Sms-påminnelse
Sammanhållen journalföring
 
T Telefon, dator, mobil
Trådlöst nätverk / WiFi
Tolkhjälp
 
U Utbildningssjukhus
Uteblivet besök
 
V Värdesaker

 


 

#

30-minutersregeln

Får du vänta längre än 30 minuter efter inbokad tid, har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Gäller endast om du begär det i direkt anslutning till besöket. Detta gäller inte på akutmottagningarna.
Ta mig längst upp på sidan

A

Avgifter - Vad kostar vården?

Taxor och patientavgifter bestäms av landstingsfullmäktige och gäller för all hälso- och sjukvård inom Stockholms län, både landstingsdriven vård och hos privata vårdgivare.
Ta mig längst upp på sidan

B

Besök och besökstider

Närstående, vänner och barn är välkomna att besöka dig när du ligger inne hos oss. Det är ditt hälostillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar.

Vid besök är det alltid viktigt att ta hänsyn och visa respekt för andra patienter i rummet och på avdelningen. På vissa avdelningar är antalet besökare per gång begränsat.
Ta mig längst upp på sidan

Boka om tid

Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det senast 24 timmar före avtalad tid. Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring mottagningen direkt.
Vi erbjuder möjlighet till två ombokningar av tiden för nybesök. Därefter krävs en ny remiss.
Ta mig längst upp på sidan

Blommor

Det är tillåtet att ta med blommor till sjukhuset, med undantag för vårdavdelning 73, 75, 80, 84 och 93. Vi ber dig dock att undvika blommor med stark doft med respekt för känsliga patienter.
Ta mig längst upp på sidan

D

Dofter

Starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos personer med astma, allergi och annan överkänslighet till exempel parfym och och andra parfymerade produkter. Ta hänsyn till andra patienter och personal som är överskänsliga, tänk på att inte använda doftande produkter om du besöker sjukhuset.
Ta mig längst upp på sidan

F

Fotografering och filmning

Lokalerna inne på avdelningen – patientsalar liksom korridorer och dagrum – är inte offentliga platser. Av integritetsskäl är det därför inte tillåtet att fota eller filma någon utan dennes tillstånd. Om du vill fotografera eller filma måste du därför be om lov. Nyblivna föräldrar kan naturligtvis fota sina små barn.
Ta mig längst upp på sidan

H

Hygien

Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygienen på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna noga och använda handdesinfektion.
Ta mig längst upp på sidan

Hälsodeklaration (elektronisk)

Denna hälsodeklaration ska fyllas i om du ska opereras på Danderyds sjukhus.
Ta mig längst upp på sidan

J

Journaler

Du har som regel rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Du kan göra en beställning skriftligen eller genom personlig kontakt med oss. Beroende på hur många sidor journalen är kan vi komma att ta ut en avgift för administrationskostnaden. Journalen skickas till dig mot postförskott. Är du anhörig till en avliden och begär ut den avlidnes journal måste du styrka ditt släktskap genom ett registerutdrag från Skatteverket.
Ta mig längst upp på sidan

K

Könsblandade salar

Vi strävar efter att kvinnor och män i möjligaste mån ska vårdas på separata salar. Detta är också de allra flesta patienters önskan. Det finns dock medicinska aspekter som ibland tvingar oss att göra undantag. Vi kan till exempel inte neka en patient en plats på grund av kön.
Ta mig längst upp på sidan

O

Operation på Danderyds sjukhus

Ta del av informationsfilmer för dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus. Till filmerna.
Ta mig längst upp på sidan

P

Får vi spara dina prover?

Vissa blod- och vävnadsprover som tas på sjukhuset sparas för vård, behandling och forskning. Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov ska sparas eller inte.
Ta mig längst upp på sidan

R

Rökning

Danderyds sjukhus är ett rökfritt sjukhus. Rökning är endast tillåten utomhus och då på särskilt anvisade platser. Se karta över rökplatser på Danderyds sjukhusområde.
Ta mig längst upp på sidan

S

Sms-påminnelse

För att vi ska få använda oss av påminnelser och kallelser till vård och behandling genom sms eller e-post måste vi få ditt medgivande och få den adress eller telefonnummer som ska användas.
Ta mig längst upp på sidan

Sammanhållen journalföring

Inom Stockholms läns landsting används sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler som du har hos andra vårdgivare. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och spärra dina uppgifter. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.
Ta mig längst upp på sidan

T

Telefon, dator, mobil

Fråga personalen på avdelningen om du kan använda mobiltelefonen fritt eller om den stör teknisk utrustning. Det finns också möjlighet att få en vanlig telefon vid din sängplats. Dina samtalskostnader betalar du via en faktura när du kommit hem.

Vi ber dig att avstå från telefonsamtal från kl 21.00 och under natten fram till kl 07.00.
Ta mig längst upp på sidan

Trådlöst nätverk / WiFi

Det finns ett trådlöst nätverk på sjukhuset som du kan koppla upp dig mot.
Ta mig längst upp på sidan

Tolkhjälp till andra språk, syn- och hörseltolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att begära en språktolk. Om du är döv eller hörselskadad har du rätt till en teckenspråkstolk. Och om du har talsvårigheter har du rätt till hjälp att kommunicera.
Ta mig längst upp på sidan

U

Utbildningssjukhus

På Danderyds sjukhus bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet av morgondagens vårdpersonal. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning
Ta mig längst upp på sidan

Uteblivet besök

Avbokar du mindre än fyra timmar före besöket, eller om du uteblir, får du betala en avgift motsvarande den avgift som du skulle ha betalat för besöket. Detta gäller även om du är under 18 år eller har frikort.

Regeln för uteblivet besök gäller ej besök vid mödravårdscentral, specialmödravård inkl ultraljud, med anledning av graviditet, besök för preventivmedelsrådgivning eller abortrådgivning, eller om färdtjänsten är försenad eller inte kommer.
Ta mig längst upp på sidan

V

Värdesaker

Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det risk för stölder. Ta därför bara med fickpengar och inga värdesaker. Om du läggs in akut är det bra om dina närstående tar med värdesaker hem.
Ta mig längst upp på sidan