Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Till dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus

Nedan finner du tre informationsfilmer för dig som ska opereras på Danderyds sjukhus.


Elektroniska hälsodeklaration – ska fyllas i innan du opereras


1. Förberedelser inför operationen

Till dig som ska genomgå operation på Danderyds sjukhus. I filmen går vi igenom vissa förhållningssätt och regler som du måste följa innan din operation oavsett om du ska genomgå dagkirugisk eller inneliggande operation. Vi vill att du ska känna dig trygg och vara förberedd så att vi kan ge bästa möjliga vård.

2. Dagkirurgisk operation (utskrivning samma dag)

Till dig som ska opereras på Dagskirurgen (utskrivning samma dag). Hos Dagkirurgen kommer du in på förmiddagen, opereras och går sedan hem samma dag. Vi visar hur en operationsdag kan se ut.

3. Inneliggande operation (längre vistelse än endast operationsdagen)

Till dig som ska opereras och vara inskriven på en vårdavdelning. I filmen guidar vi dig igenom din vistelse och visar de olika rum och miljöer du kommer befinna dig i, innan och efter operation.