Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Fakta om inställda operationer

Varje år ställs operationer in av olika skäl. 64 procent av de inställda operationerna ställs in av patienten. Av alla planerade operationer ställs runt 0,5 procent in på grund av personal- eller vårdplatsbrist.

Skäl till inställda operationer (ett urval)

Av 4 541 inställda operationer på Danderyds sjukhus 2016 berodde:

  • 2 919 på att patienter själva avbokat, inte infunnit sig på grund av sjukdom eller att patientens behov har förändrats.

  • 472 på grund av korta väntetider till operation som gjort att viktiga preoperativa förberedelser inte hunnits med, till exempel vissa undersökningar som narkosläkaren behöver få svar på inför operationen.

  • 797 på grund av resursomfördelning där planerade operationer får lämna plats till akuta fall. 

Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholm har tagit fram ett underlag som visar statistik på årligt inställda operationer från akutsjukhusen i länet under perioden 2006 – 2016. Läs hela rapporten här.